Uncategorized

ม.ราชภัฏธนบุรีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill

%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม มีอาจารย์เบญริสา ตันเจริญ รองคณบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดการเป็น นักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และนักนวัตกรรม ตามหลักวิศวกรสังคม มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 60 คน โดยมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*