สังคมท้องถิ่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาบาเทก สนันสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) สนันสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายซาวาล กุมาร อกราวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้สนันสนุนและบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องมือผ่าตัด, เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์เสาร์ ปัญจพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายแพทย์ชลพัชร องอาจ แพทย์ที่ปรึกษาหู คอ จมูก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมรับมอบ

สำหรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในครั้งนี้ นายซาวาล กุมาร อกราวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัด, เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 454,167 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสมุทรปรากรได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ ในการรักษาผู้ป่วย ตลอดจนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วย ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*