สังคมท้องถิ่น

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ 116 ปี

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ซึ่งครบรอบ 116 ปี (20 พ.ย. 65) โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ในปีนี้กำหนดจัดพิธีตรงกับวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนนายเรือ นำโดยพลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้รับเกียรติร่วมงานจากทุกหน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับโรงเรียนนายเรือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพเรือ มีหน้าที่ให้การศึกษาฝึกและอบรมนักเรียนนายเรือด้านวิทยาการ วิชาทหาร จริยศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือ สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรชั้นผู้น้อยในระยะแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมประจำใจ มีความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบ สืบทอดแบบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ เทิดทูน และยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยมีปรัชญา โรงเรียนนายเรือ ว่าเป็น “แหล่งผลิตนายทหารเรือ อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*