ท้องถิ่น

ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ แก้วเสนา เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ

%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c

หลายภาคส่วนในอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ แก้วเสนา เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ

บริเวณบ้านพักนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ พ่อค้าประชาชน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ผู้นำชุมชน หน่วยงานสาธารณสุข เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ แก้วเสนา เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรปราการคนใหม่

โดยนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มาให้การต้อนรับที่บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรปราการนั้น นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ได้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ได้เดินทางมารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ คนใหม่ ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำจะดำเนินแนวทางการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*