สังคมท้องถิ่น

กองทัพเรือกำหนดจัดงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84

กองทัพเรือกำหนดจัดงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จึงขอเชิญชวนโดยพร้อมใจกันร่วมงาน วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “อาภากรรำลึก ๑๐๐ ปี” ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ป้อมผีเสื้อสมุทร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

#ป้อมผีเสื้อสมุทรดินแดนประวัติศาสตร์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*