การเมือง, สังคมท้องถิ่น

โปรดเกล้าฯ 3 รมต.ใหม่ ‘สุนทร ปานแสงทอง” อดีตรอง นายก อบจ.สมุทรปราการ

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%af-3-%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99

โปรดเกล้าฯ 3 รมต.ใหม่ ‘สุนทร ปานแสงทอง” อดีตรอง นายก อบจ.สมุทรปราการ นั่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกขา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุนทร ปานแสงทอง อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปตาม ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 หลังจากนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามประกาศลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565 สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง และเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมว่า ประวัติโดยย่อนายสุนทร ปานแสงทอง นับว่าเป็นคนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยกำเนิด ลงเล่นการเมืองครั้งแรกจากการชักชวน นายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โลดแล่นโดดเด่นทางการเมืองท้องถิ่นครั้งแรกในตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ปี 2544 เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต มีจิตใจดี พูดน้อยมุ่งมั่นการทำงาน เป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ไม่ถือตัว
โดยภายหลังได้รับการโปรดเกล้า นายสุนทร ปานแสงทอง กล่าวกับสื่อมวลชนว่า “ขอขอบคุณกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ที่นำโดย นายชนม์สวัสดิ์ อัศเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้สนับสนุนการทำงานให้ชาวสมุทรปราการมาโดยตลอดและตนจะขอทำหน้าที่ในตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ให้สมกับที่ตนเองเป็นลูกชาวนาด้วยเช่นกัน”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*