สังคมท้องถิ่น

พม.สมุทรปราการจัดกิจกรรมลดความรุนแรงต่อเด็ก สัตรี สังคม

%e0%b8%9e%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางวรรณภา คงสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สนง.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี สังคม บริเวณหน้าห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

“กิจกรรมมีการติดริบบิ้นสีขาวเพื่อแสดงสัญญาลักษณ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี สังคมและความรุนแรงในครอบครัว หรือ (Stop Domestic Violence) ให้กับนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก. ภ.จว.สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” นางวรรณภา คงสุข เปิดเผยต่อว่า เพื่อเป็นการ

กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการร่วมกันดูแลปกป้อง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวประเทศไทย

“ดังนั้น ประชาชนทั่วไป หากพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สามารถแจ้งเบาะแส ได้ที่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถแจ้งเบาะแส ได้ที่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง” นางวรรณา กล่าวปิดท้าย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*