สังคมท้องถิ่น

“ศรชล” จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะองค์ความรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแก่กลุ่มนักเรียน

%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%a5-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%97

“ศรชล” จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะองค์ความรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแก่กลุ่มนักเรียน ผู้ประกอบการประมงเขตพื้นที่ปากน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ที่สมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นาวาตรี ทิฆัมพร สมนึก รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ (ศรชล.) จังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในเขตพื้นที่ ศรชล.จังหวัดสมุทรปราการรับผิดชอบ

ในงานมีนายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มเยาวชนนักเรียนโรงเรียนราฟาแอลและโรงเรียนหาดอมรา ร่วมถึงผู้ประกอบการและชาวประมง ในเขตพื้นที่เข้าร่วมประมาณ 100 คน

โดยกิจกรรมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ (ศรชล.) จังหวัดสมุทรปราการ ได้เชิญเจ้าหน้าที่วิทยากรมาบรรยายสรุปถึงข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ด้านการประมงและข้อกฎหมายทางทะเล ร่วมไปถึงการยื่นขอใบอนุญาตใช้วิทยุในเรือประมงให้กับผู้เข้าร่วมอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานเพื่อต้องการให้ประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่ได้ตระหนักรับรู้ และมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทางตรงและอ้อม โดยกลุ่มนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อเป็นแนวทางองค์ความรู้ในการร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*