ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2566 ส่งความสุขให้ผู้โดยสาร

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a3-7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ส่งความสุขให้ผู้โดยสาร
และผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2566 โดยจัดมุมถ่ายภาพต้นคริสต์มาสและบอลลูนยักษ์
พร้อมตกแต่งประดับไฟและกล่องของขวัญ ภายใต้แนวคิด (Theme) Travel make us happy ตั้งแต่วันที่
17 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566 บริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน Row H/J ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
และบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ชั้น 2 ประตู 1 เพื่อสร้างรอยยิ้มและส่งความปรารถนาดี
แก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลแห่งความสุข


ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9031

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*