ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3-2

พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายในงานได้มีการสาธิตการทำกุ้งเหยื่อสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านของนาเกลือ หมู่ 2 ฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวหมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงศ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมโครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยนำผลิตภัณฑ์ชื่อดัง อย่างเช่นกุ้งเหยียด ที่เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในหมู่บ้านตำบลนาเกลือ มาจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทำการสาธิตวิธีการทำกุ้งเหยียดตั้งแต่เริ่มแรกตามวิถีชีวิตแบบดังเดิม

โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนในการรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นที่มีผลิตภัณฑ์ของตนเองในท้องที่ ก่อนนำออกไปสู่สายตาประชาชนให้เป็นที่รู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆของสมุทรปราการ

ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจรรยาลักษณ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางให้เกียรติเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*