ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99

28 ธันวาคม 2562 นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานนำข้าราชการ นักธุรกิจ และประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ทรงกอบกู้เอกราช ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆ และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2311 ท่านทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์และก่อตั้งกรุงธนบุรี ซึ่งมีจังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงธนบุรีในด้านการค้าระหว่างประเทศ การป้องกันสงครามและการคมนาคม จนทำให้ประชาชนชาวไทยมีเอกราช มีความเจริญก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน ในการนี้ อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ได้กล่าวบทประพันธ์สดุดีพระเกียรติยศ และนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย วางพานพุ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*