ผู้ว่าราชการจังหวัด, สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1-23

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ นางสุนิสา อนันตกูล ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ จุดบริการประชาชน ป้อมตำรวจ กม.30 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พันจ่าเอกวัชนันท์ วรางค์พิสุทธิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองฯ สถานีตำรวจขุมชน กม.30 ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อปพร. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่ เทศกิจบางปู และเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ร่วมให้การต้อนรับ

โดยการตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งนี้ เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกวดขันวินัยจราจรและจับกุมผู้กระทำผิดตามมาตรการ โดยเน้นการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และเมาแล้วขับ เพื่อให้การจราจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างสูงสุด จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*