ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2566 มีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นำรถยนต์
เข้ามาจอดที่อาคารจอดรถโซน 2 – 3

%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2


เนื่องด้วยช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2566 มีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นำรถยนต์
เข้ามาจอดที่อาคารจอดรถโซน 2 – 3 และลานจอดรถโซน 4 เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก โดยผู้ใช้บริการสามารถนำรถไปจอดบริเวณลานจอดรถยนต์โซน 5, 6 และ 7 ลานจอดรถระยะยาวโซน A ซึ่งยังคงมีพื้นที่เพียงพอรองรับการให้บริการจอดรถ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ทสภ. ได้ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2566 (รวม 6 วัน) ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และสำหรับเที่ยวบินขาออกภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทสภ. ขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*