ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมการหมู่บ้านทิพวัล 1 2 3 และทิพวัล 5 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a7-2

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ลานกิจกรรมสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ นางชุติมณฑ์กานต์ เกตุแก้ว ประธานชุมชนทิพวัล 2 พร้อมด้วย สท.นวพงษ์พันธ์ เริงทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง น.ส.สิริมนพร เริงทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.บางเมืองใหม่ ผู้ช่วยพิศิษฐ์ เริงทรัพย์ ผู้ช่วยสมชาย หวังสมนึก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บางเมืองใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านทิพวัล 1 2 3 และทิพวัล 5 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี กำนันณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายอำไพ พิบูลนุรักษ์ น.ส.วริศรา มีชัย นายมานะชัย หัสมาฆะ นายพิษณุวัส คำงาม สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ สท.วันเพ็ญ สุขสมบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง คณะกรรมการหมู่บ้านทิพวัล กลุ่มผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เด็กๆ และชาวชุมชนหมู่บ้านทิพวัล 1 2 3 และทิพวัล 5 เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

โดยทางคณะกรรมการหมู่บ้านทิพวัล 1 2 3 และทิพวัล 5 ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนและมีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนชุมชนและสังคม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 1. เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 3. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมตามวัยที่เหมาะสม 4. เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผู้ใหญ่ใจดี นำอาหาร คาว หวาน ขนม และน้ำดื่ม มาบริการให้เหล่าบรรดาผู้ปกครอง และเด็กๆ ที่มาร่วมงาน ได้รับประทานอาหารฟรีกันกว่า 20 ซุ้ม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*