ทันข่าว, ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

พิธีระลึกบูรพาจารย์ งานวันครู ครั้งที่ 67 สพป. สมุทรปราการ เขต 1

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา, นายสุรศักดิ์ คำนู, นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และมีนายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 1 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.สมุทรปราการ ให้เกียรติร่วมพิธี

โดยพิธีประกอบด้วย นายสุจินต์ ประธานน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายไพฑูรย์ จันตะเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิต ครูอาวุโสประจำการอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายสราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหม่ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดมนต์ฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ครูอาวุโสประจำการ กล่าวระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายปิติชาย ตันปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ครูอาวุโสประจำการ นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตน และนายทศพร ผู้อำนวยการเขตฯ อ่านสารวันครู (สารนายกรัฐมนตรี)

หลังจากนั้นประธานได้มอบเกียรติบัตร รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดสมุทรปราการ 3 คน รางวัลคุรุสดุดี (ระดับประเทศ) 3 คน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร ระดับประเทศ 1 คน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทคีรูผู้สอน ระดับประเทศ 13 คน รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร ระดับประเทศ 5 คน รางวัล รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับประเทศ 1 คน รางวัลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการที่ 8 2 คน รางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัด 5 คน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรปราการ 1 คน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด 1 คน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดสมุทรปราการ 1 คน รางวัลผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน 1 คน รางวัลผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน 1 คน

ต่อจากนั้น นายทศพร ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 คน รางวัลผลงานหรือนวัตกรรมที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเภทผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 คน รางวัลผลงานหรือนวัตกรรมที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเภทครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 คน รางวัลการประกวดผลงานหรือนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประเภทผู้บริหาร ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 คน รางวัลการประกวดผลงานหรือนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประเภทครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 2 คน รางวัลประกวดคลิปวีดีโอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 คน รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 3 คน รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 3 คน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 26 คน รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสถานศึกษา 23 คน รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ระดับดีเด่น 71 คน และรางวัลเกียรติบัตรในการจัดแสดงผลงานตามนโยบายสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 7 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*