ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าฯ “ศุภมิตร” ชงเทศบาลบางเมือง-กลุ่ม (ทสม.) หนุน อปท.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้พร้อมติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อน

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a

วันที่ 20 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนสุนทรศาลทูล ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้พร้อมติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามที่ นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง พร้อมกับผู้นำชุมชนร่วมกันจัดขึ้น

ภายในกิจกรรมมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลตำบลบางปู นายปาณาวัฒน์ อุทัยเลิศ พร้อมนายเลิศชาย ยั่งยืน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลฯ นายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ นำทีมกลุ่ม (ทสม.) เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในครั้งนี้

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นการรณรงค์ให้ความรู้พร้อมติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชน ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*