ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

สมเด็จพระสังฆราช ประธาน ผ้าไตร โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายพระพรชัยมงคลเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99

สมเด็จพระสังฆราช ประธาน ผ้าไตร โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายพระพรชัยมงคลเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ อุโบสถวัดบางพลีใหญ่กลาง

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธาน ผ้าไตร บาตร ตาลปัตร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมี ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และประชาชน ทั่วไป จำนวน 48 นาค เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะเวลา 15 วัน
โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง “พระครูแจ้” เป็นประธานดำเนินการ ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ โดยมี พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีบวชเณร หลังจากนั้น พระภิกษุสงฆ์ วัดบางพลีใหญ่กลาง และสามเณร 48 รูป ฉันภัตตาหารเพล ก่อนเข้าสู่อุโบสถ เริ่มพิธีอุปสมบทหมู่ โดยมี พระราชเสนาบดี รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีบวชพระ

โดยมี นายฉะโอด รุ่งเรือง ประธานที่ปรึกษา นายก อบต.บางพลีใหญ่ ประธานไวยาวัจกร วัดบางพลีใหญ่กลาง นางสาววีร์สุดา รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ นายโสภณ มหาบุญ รองนายก อบต.บางพลีใหญ่ นายภูมินันท์ ขวัญเมือง ไวยาวัจกร นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ เหล่าบรรดาเครือญาติ และพ่อค้า ประชาชน ต่างเดินทางมาร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ กันเป็นจำนวนมาก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*