ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

บรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมีตำรวจและประชาชนทั่วไป ทั้ง 48 ท่าน

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3

บรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีตำรวจและประชาชนทั่วไป ทั้ง 48 ท่าน เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการเจริญจิตภาวนา อีกทั้งให้การเข้าร่วมอุปสมบทเป็นโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ ผ่องสุภาพ) พระพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร [1] ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร[2] นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [3 เป็นองค์ประธานในพิธีฯ, พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธมฺโม) รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) ดร.เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานดำเนินการ ในการบวชบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#ถวายพระพรชัยมงคล #วัดบางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ #บรรพชาอุปสมบท

โครงการปฎิบัติธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน ๑๐๙ คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการเจริญจิตภาวนาระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง) เป็นประธานดําเนินงาน ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*