ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

ประชุมส้มมนา ผอ.วรพจน์ สิงหราช ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สป.นำทีมพัฒนาสหกรณ์ไปประชุมสัญจร

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%aa

ประชุมส้มมนา ผอ.วรพจน์ สิงหราช ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สป.นำทีมพัฒนาสหกรณ์ไปประชุมสัญจร ณ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี โดยมี ผอ.ดร.นรินทร์ ชำนาญดู พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*