ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%9b

มอบปริญญาบัตร พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ศูนย์ใบเทคบางนา โดยภาพนี้ ดร.ชูศรี สัตยานนท์ รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*