ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมงานวันแห่งการให้ ปีที่ 10 และงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระเมธีวชิโรดม (ว.วชีรเมธี)

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87

วันที่ 29 มกราคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู โดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณสมศักดิ์-คุณภาวิณี ปาลวัฒน์ ผู้จัดการ และ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ, คุณท็อป-บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิฯ, คุณไทด์-เอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิฯ, คุณมะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ และ คุณหน่อย-อุษณียาภรณ์ ผลเจริญ ดาราประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ, เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และ อาสาสมัครมูลนิธิ-สมาคม เครือข่ายขุนพลรวงข้าวสายเหนือ ที่ได้เดินทางมาร่วมภารกิจ งานวันแห่งการให้ ปีที่ 10 และงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระเมธีวชิโรดม (ว.วชีรเมธี) ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว มามอบให้กับประชาชน หมู่ 1 ถึง หมู่ 31 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 2,500 ชุด และมอบให้กับน้องๆ ชาวเขาชนเผ่าไทยใหญ่, เผ่าจีน, เผ่าลาหู่, เผ่าอาข่า, เผ่าม้ง จำนวน 38 ครัวเรือน โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี พระนักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม เป็นประธาน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ภายใต้กิจกรรม วันแห่งการให้ ปีที่ 10 (งานสร้างคน สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด) โดยศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ “อัจฉริยลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา” จำนวน 50,000 เล่ม เพื่อแจกเป็นธรรมทานและส่งเข้าห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ ในมงคลวารอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระเมธีวชิโรดม (ว.วชีรเมธี) 29 มกราคม 2566

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*