ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

ศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ มอบทุนการศึกษาสร้างขวัญกำลังใจ ให้เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2

เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ นายสมศักดิ์ เขียวชอุ่ม ตัวแทนร่างทิพย์ และกายทิพย์ องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ และนายไชยยา คำทิพย์ ร่วมเป็นตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ที่ประพฤติตัวดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน โดยมี นางรัชฎา ศรีแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองหลวง ร่วมให้การต้อนรับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*