ท้องถิ่น

นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพคุณพ่อทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพชรการเคหะ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2

เมื่อเวลา 16.30 น.ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ลานชุมชนศรีเพชรการเคหะ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบครัวไพรพนานนท์ นำโดยคุณแม่ศรศรี ไพรพนานนท์ ได้จัดพิธีรดน้ำศพให้แก่คุณพ่อทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพชรการเคหะ โดยภายในงานได้มีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญสม อาจิณณปุญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พร้อมด้วย นายพนม เกตุนคร ป้องกันจังหวัดสมุทรปราการ นายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ นายมานะชัย หัสมาฆะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนศรีเพชรการเคหะ ญาติสนิทมิตรสหายและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือมาเข้าร่วมในพิธีรดน้ำศพ เป็นจำนวนมาก

สำหรับคุณพ่อทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพชรการเคหะ ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สิริรวมอายุ 80 ปี โดยทางครอบครัวไพรพนานนท์ จะตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศล ณ ลานชุมชนศรีเพชรการเคหะ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นเวลา 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.จะมีพิธีสวดพุทธมนต์ บังสุกุล ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และเวลา 17.00 น.จะมีพิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่ให้ความเคารพนับถือต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวไพรพนานนท์ เข้าร่วมรับฟังการสวดพระอภิธรรมศพ ได้ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*