ท้องถิ่น

เทศบาลนครสมุทรปราการ ระดมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล จัดประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1ประจำปี 2566

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b0

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง คณะผู้บริหารงานเทศบาลนครสมุทรปราการ นำโดย นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ อาทิเช่น นายสมนึก เตรณานนท์ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสมยศ อ้นโต รองประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสิทธิชัย เกสรสิทธิ์ ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนทั้ง 31 ชุมชน สถานการศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ.2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมได้มีการพูดคุยเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ร่วมถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น งานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ คือเครื่องการกำจัดขยะเศษอาหาร โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย โดยที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ได้มีมติเห็นชอบตามหลักการ จากนั้นนายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร จึงได้ปิดการประชุม ทั้งหมดจึงได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*