ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ครั้งที่ 10

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-8

สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ครั้งที่ 10 พิธีบวงสรวงและสมโภชผ้าพระบฏ ครั้งที่ 2 ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง

โดยกำหนดการ วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.พิธีบวงสรวงกวนข้าวมธุปายาส เวลา 15.45น.เริ่มพิธีกวนข้าวมธุปายาส เวลา 19.09 น. ชมหนังตะลุงคณะน้องแบงค์ ศ.อ้ายลูกหมี วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 10.50 น.ต้อนรับผ้าพระบฏและคณะผู้ร่วมบุญจากกรุงเทพมหานคร เวลา 14.09 น.พิธีสมโภชผ้าพระบฏ เวลา 17.09 น.พิธีแห่ผ้าพระบฏรอบพระเจดีย์ธาตุน้อย ครั้งที่ 3 ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมืองนครศรีธรรมราช ส่วนวันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 08.09 น.เคลื่อนขบวนผ้าพระบฎ จากวัดธาตุน้อยไปลานอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เวลา 11.09น.พิธีบวงสรวงและถวายผ้าพระบฏแด่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เวลา 14.09น.ตั้งขบวนแห่ผ้าพระบฏ ไปห่มองค์พระธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร การแต่งกายสวมเสื้อที่ระลึกงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ กางเกงขาวหรือกระโปรงสีขาว หรือ สวมชุดสุภาพสีขาว

โดยมี พล.ต.อ.สุนทร ช้ายขวัญ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ประกอบไปด้วย นายถวิล ไพรสณฑ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร นายอำนวย ชุมจินดา นายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร นายธนกฤต เลิศไกรธนาภา เลขาธิการสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร นายโกเมน รุ่งเรืองสกุล ประธานจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุครั้งที่ 10 นายสุริยันต์ รัตนบุรี เลขานุการจัดงาน

นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้นำท้องถิ่น นายวิทวัส รินทร์วิฑูรย์ นายธนเสฏฐ์ กิตติวิมลชัย นายกเทศมนตรีตำบลจันดี นายธรรมศักดิ์ เกตุสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง นายไพรินทร์ ใยน้อย นายกเทศมนตรีตำบลสวนขัน นายประสงค์ วิริยะตั้งสกุล เป็นคณะที่ปรึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.ทวีศักดิ์ วงค์ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลจันดี นายพิเชษฐ์ มณีโชติ ผญ.ม.8 ต.หลักช้าง นายปุณยวัจน์ ชูแก้ว เป็นผู้ประสานงาน

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-319-1661 นายโกเมน รุ่งเรืองสกุล ประธานจัดงาน และ โทร.091-890-5255 นายสุริยันต์ รัตนบุรี เลขานุการจัดงาน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*