ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะทำการติดตั้งระบบส่งคืนถาดใส่สัมภาระอัตโนมัติ (Automatic Return Tray System) เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-20

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ดำเนินการตามแผนปรับปรุงจุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ ติดตั้งระบบ
ส่งคืนถาดใส่สัมภาระอัตโนมัติ (Automatic Return Tray System : ARTS) โดยระบบ ARTS จะทำให้การตรวจ
สัมภาระของผู้โดยสารรวดเร็วขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรวบรวมถาดใส่สัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้แล้วกลับมาใส่คิวใหม่
อีกครั้ง ทำให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความคับคั่งแออัดของผู้โดยสารบริเวณจุดตรวจค้นฯ โดย ทสภ. จะเริ่มดำเนินการปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อติดตั้งระบบฯ ณ จุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ดังนี้

พื้นที่ ณ จุดตรวจค้น
ขาออกระหว่างประเทศ ช่วงวัน และ เวลา การปิดให้บริการ วัน และ เวลา การเปิดให้บริการ

1.จุดตรวจค้นโซน 3 ด้านทิศตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 00.00 น. (คืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ
ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 24.00 น.

2.จุดตรวจค้นโซน 3 ด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 00.00 น. (คืนวันที่ 29 มีนาคม 2566) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ
ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 24.00 น.

3.จุดตรวจค้นโซน 2 ด้านทิศตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 00.00 น. (คืนวันที่ 26 เมษายน 2566) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 24.00 น.

4.จุดตรวจค้นโซน 2
ด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 00.00 น. (คืนวันที่ 24 พฤษภาคม 2566) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 24.00 น.

5.จุดตรวจค้นโซน 1 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 00.00 น. (คืนวันที่ 21 มิถุนายน 2566) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น.

ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการปิด – เปิดพื้นที่จุดตรวจค้นฯ ทั้งนี้ ในช่วงวันเวลา ที่ ทสภ. ทำการปิดพื้นที่ให้บริการ ณ จุดตรวจค้นโซน 3 และ โซน 2 ทสภ.จะเปิดให้บริการ จุดตรวจค้นโซน 1 เพิ่ม สำหรับผู้โดยสารทั่วไป โดย ทสภ. ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยานในการให้คำแนะนำ และจัดระเบียบแถวเพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว การติดตั้งระบบ ARTS เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้การให้บริการผู้โดยสาร ณ จุดตรวจค้นสามารถรองรับการให้บริการได้ 6,650 คน/ชั่วโมง จากเดิมก่อนติดตั้ง 3,300 คน/ชั่วโมง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ช่วยแก้ปัญหาความคับคั่งในการรอต่อคิวตรวจกระเป๋าและสัมภาระ ยกระดับการบริการ ทำให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบ ARTS ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ ทสภ. จะนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการต่างๆ ของสนามบินให้มีความทันสมัย ปลอดภัยสะดวกสบาย และรวดเร็ว เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็น Digital Airport และพร้อมมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก 2

ทั้งนี้ ทสภ. ขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบิน
ขาออกระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 19.00 – 21.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น และสำหรับเที่ยวบินขาออกภายในประเทศ ควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9031

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*