ท้องถิ่น

นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อทินกร ไพรพนานนท์ ณ เมรุวัดไตรสามัคคี

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99

นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพชรการเคหะ ณ เมรุวัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่เคารพนับถือร่วมแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ที่ฌาปนกิจสถาน วัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ครอบครัวไพรพนานนท์ นำโดยคุณแม่ศรศรี ไพรพนานนท์ ได้จัดพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพชรการเคหะ โดยในพิธีมีพระครูกัลยาณธรรมาภรณ์ หรือ หลวงพ่อผา เจ้าอาวาสวัดไตรสามัคคี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล และ นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทอดผ้าไตรบังสุกุล พร้อมด้วยนางบุญธิดา จิตต์ภักดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ, นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง, กำนันณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศาลตำบลบางเมือง ตลอดจน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันตำบลบางเมืองใหม่, คณะครู กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ, คณะกรรมการชุมชนศรีเพชรการเคหะ, เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบางเมือง, เจ้าหน้าที่ อป.พร.เทศบาลตำบลบางเมือง รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือ เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย เป็นจำนวนมาก

สำหรับคุณพ่อทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพชรการเคหะ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2486 สมรสกับคุณแม่ศรศรี ไพรพนานนท์ และคุณพ่อทินกร ไพรพนานนท์ มีบุตร-ธิดารวม 4 คน ซึ่งหลังจากท่านสร้างครอบครัวจนมีฐานะมั่นคง คุณพ่อทินกร ได้ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับเลือกเป็นประธานชุมชนศรีเพชร และดำรงตำแหน่งประธานชุมชนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านมีความเสียสละทำงานเพื่อชุมชน หมู่บ้าน และตำบล โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน มาโดยตลอด ทั้งนี้ คุณพ่อทินกร ไพรพนานนท์ ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สิริรวมอายุ 80 ปี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*