ข่าวประชาสัมพันธ์

กมธ.มอบเกียรติคุณบัตร….

%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%98-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น ณ.ห้องประชุม N410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้มอบ ”ประกาศเกียรติบัตร” ให้แก่ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (คนที่สอง) ใน กมธ.กม.สส. ในโอกาสที่ได้ทำหน้าที่มาตลอด 4 ปี จนครบวาระของสภาผู้แทนราษฎร

โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ได้มีการพิจารณาและศึกษาเรื่องร้องเรียนการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐและจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ทาง กมธ.กม. สส. ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาทั้งนี้ โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเรื่องแล้วเสร็จและได้มีการนำเสนอรายงานการพิจารณาฯ ต่อ สภาผู้แทนราษฎร ผ่าน กมธ.กม. สส. อาทิเช่น รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง

“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวน”, รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง พ.ร.บ การป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลสูญหาย พ.ศ…….เป็นต้น

ซึ่งรายการการพิจารณา ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของ สภาผู้แทนราษฎร แล้ว และได้มีการดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแล้ว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*