ข่าวประชาสัมพันธ์, ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนวิสุทธิกษัตริพระประแดงได้จัดกิจกรรมวิชาการ Wisut Open House สานต่อทุกคนความฝัน พัฒนาสู่ความสำเร็จ

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9e

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายวิโรจน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการ ภายใต้ชื่อ Wisut Open House สานต่อทุกคนความฝัน พัฒนาสู่ความสำเร็จ

ภายในงานมี ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด โดยมีนายสุรัต อัตนวานิช ประธานกรรมการสถานศึกษาสมุทรปราการ นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิต นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทรงธรรม พร้อมคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนใจดีอุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา โรงเรียนเทศบาลป้องแผลงไฟฟ้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนวัดกอแก้ว โรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียนวัดลาดกระบัง โรงเรียนวัดคันลัด โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนวัดตำหรุ และโรงเรียนวัดมงคลวราราม ร่วม 14 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภายในงานได้มีการจัดตั้งบูธจัดนิทรรศการด้านการศึกษา ทั้งบูธวิทยาศาสตร์ สังคม โภชนาการ ศิลปะ และอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระต่างๆ ตามความสามารถของนักเรียน

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวที่ทางโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จัดขึ้นเพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมงานด้านการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้มีศักยภาพ จากประสบการณ์ด้วยการปฎิบัติจริง และยังเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับสถาบันอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*