ท้องถิ่น

สภาเทศบาลนครสมุทรปราการ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี 66 ไปปรับปรุงถนนศรีสมุทร หลังชาวบ้านเดือดร้อนถนนชำรุดเป็นหลุม จากน้ำทะเลขึ้นหนุน

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดประชุมสภาฯตามระเบียบวาระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีนายสมยศ อ้นโต รองประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานสภาฯ และนายจิรวัฒน์ บัวสด สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครฯ ที่ประชุมมีคณะผู้บริหารนำโดย นางสาวประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสหัส ตู้จินดา, นายสมนึก เตรณานนท์, นายธนเสฎฐ์ อุดมวงศ์ยนต์, และนายสรวิช เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครฯ เข้าร่วมประชุมครบ 24 คน โดยที่มีระเบียบวาระการประชุมสำคัญจำนวน 3 เรื่อง จากทั้งหมด 10 เรื่อง

โดยระเบียบวาระที่ 1 นายสมยศ อ้นโต รองประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการแนะนำพนักงานที่ได้รับโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เทศบาลนครสมุทรปราการ ประกอบด้วย 1.นายสิทธิชัย เกสรสิทธิ์ โดยย้ายจากเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มาเป็นปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 2.นายประสิทธิ์ แพใหญ่ โอนย้ายจากเทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง มาเป็นรองปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 3.นายกฤษดา เจริญสุข โอนย้ายจากเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มาเป็นผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างและผังเมืองเทศบาลฯ นายเอกลักษณ์ เกิดเทศ โดยย้ายจากเทศบาลนครนนทบุรี มาเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลฯ และนายสุเมธ แสนสิงห์ชัย โอนย้ายจากเทศบาลตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน มาเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลฯ

ทั้งนี้การประชุมสภาฯ ที่ประชุมได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนทั้งสิ้น 9,139.47 บาท และเรื่องขอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนศรีสมุทร ตั้งแต่หน้าธนาคารทหารไทยธนชาติ ตลาดบางฆ้องมาถึงปากทางเข้าตลาดวิบูลย์ศรี เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจากน้ำทะเลขึ้นหนุนจนเกิดถนนชำรุดดังกล่าว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*