ศาสนาและการศึกษา

คณะสงฆ์วัดแหลม จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล งานพิธีเททอง หล่อพระพุทธรังษี (หลวงพ่อตากแดด )และเททองหล่อท้าวเวสสุวรรณ

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9e

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 5 มีนาคม 2565 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4) ที่มณฑลพิธีวัดแหลม ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ คณะสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร วัดแหลม จัดพิธีเทหล่อพระพุทธรังษี (หลวงพ่อตากแดด) ขนาดตั้งโต๊ะบูชา 3 นิ้ว 5 นิ้ว 7 นิ้ว 9 นิ้ว และเททองหล่อท้าวเวสสุวรรณ ขนาดสูง 4 เมตร 9 นิ้ว เพื่อนำมาให้พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลบางหญ้าแพรกและขาวจังหวัดสมุทรปราการ ได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนำรายได้บางส่วนสมทบทุนจัดสร้างพระพุทธรังสี จำลององค์ใหญ่ ตั้งบนอาคารปฏิบัติที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง บริเวณริมน้ำเจ้าพระยาโดยมีพระครูปลัดชัชวาล อนาลโย ดร.(พระอาจารย์อ๊อด) เจ้าอาวาสวัดแหลม เป็นประธานดำเนินการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระ โดยมี พล.ต.ต.นายแพทย์ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจาก พระราชเสนาบดี รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยมีพระเถรานุเถระ จำนวน 12 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร) และพระเถราจารย์ จำนวน 8 รูป ประกอบไปด้วยลำดับที่ 1 พระครูศีลาภิมณฑ์ (พระมหาบุญมี กมโล) หรือ ที่ศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาญาติโยมรู้จักในนาม “หลวงปู่ใหญ่” เจ้าอาวาสวัดเขาพนมทองคีรีเขต จ.พิษณุโลก ลำดับที่ 2 พระราชพัฒนสุนทร หรือ “ท่านเจ้าคุณหมู” เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร จ.สมุทรปราการ ลำดับที่ 3 พระครูสุภัทรกิจจาทร หรือ (พระอาจารย์หลาย) เจ้าอาวาสวัดคันลัด จ.สมุทรปราการ ลำดับที่ 4 พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์ ภทฺทจาโร) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ลำดับที่ 5 พระครูวิมลศุภการ ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ ลำดับที่ 6 พระครูกัลยาณธรรมาภรณ์ หรือ (หลวงพ่อผา) วัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ ลำดับที่ 7 พระครูสมุทรญาณวัฒน์ (สมพิศ ติกฺขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดบางขมิ้น จ.สมุทรปราการ และลำดับที่ 8 พระปลัดศราวุธ อิทธิญาโณ หรือ(พระโต้) เจ้าอาวาสวัดหนองแขม จ.เพชรบุรี นั่งปกอธิษฐานจิตเจริญภาวนา พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล งานพิธีเททองหล่อพระพุทธรังษี (หลวงพ่อตากแดด )และเททองหล่อท้าวเวสสุวรรณ

โดยมี ส.ส.ฐาปกรณ์ กุลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นางนฤมล ธารดำรงค์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติศักดิ์ ศิลภูษิต นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทรงธรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภานายกเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตลอดจน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดแหลม อุบาสก อุบาสิกา และพ่อค้า ประชาชนชาวตำบลบางหญ้าแพรก และตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ประชนชนและพุทธศาสนิกชนที่สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพพระพุทธรังษี (หลวงพ่อตากแดด ) ขนาดตั้งโต๊ะบูชา 3 นิ้ว 5 นิ้ว 7 นิ้ว และ 9 นิ้ว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0-2754-4537, 08-9448-9675 พระครูปลัดชัชวาล อนาลโย ดร. เจ้าอาวาสวัดแหลม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*