ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดงาน “วันดอกบัวบาน” ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-4

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดงาน “วันดอกบัวบาน” ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียน และพบปะสังสรรค์ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดงานวันดอกบัวบาน ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมหวัง เกษมโกสินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นายณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานวันดอกบัวบานในปีนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายร่วมจัดกิจกรรม ทั้งคณะครู บุคลากรของโรงเรียน และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ที่กลุ่มนักเรียนแต่ละชั้นเรียน ได้ขึ้นแสดงความสามารถบนเวที ส่วนผู้ปกครองนักเรียน ก็ได้ร่วมกันซื้อดอกไม้มอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรหลานของตนเอง ซึ่งรายได้จากการจัดงานและเงินบริจาคของกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนในงานนี้ ถือว่าเป็นการช่วยกันระดมทรัพยากรสำหรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน

โดยงานวันดอกบัวบาน เป็นงานสำคัญของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทุกคนในด้านการแสดงออก และ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน กับคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ผู้ปกครอง รวมทั้ง เพื่อหารายได้ ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณจากหลายภาคส่วน นอกจากนั้นการจัดงานวันดอกบัวบาน ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนยังได้ทำการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ประธานห้องเรียนในแต่ละห้อง ที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*