สังคมท้องถิ่น

วันสตรีสากล ประจำปี 2566 คณะกรรมการพัฒนาสตรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ที่ศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมือง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรี

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2566-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0

เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ น.ส.อรวรรณ ชินศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังสตรีสมุทรปราการ เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566” ตามที่ น.ส.วันดี เชยนาค นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางบ่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ และ นางสุกานดา แสงวงศ์ พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้น

ซึ่งในงาน นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมือง ในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้กล่าวรายงานให้การตอนรับคณะกลุ่มสตรีจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล พร้อมได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีอีกด้วย
นอกจากนี้ ในงานยังได้รับเกียรติจาก น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมนำเสนอแนวทางการสนับสนุนกลุ่มสตรีภายในจังหวัดฯ

ซึ่งภายในงานมีสุภาพสตรีจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม อาทิเช่น น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม ดร.พัชรางสุ์ ชัยวรมุชกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.พิม อัศวเหม น.ส.มณิฐกานต์ บุญริ้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้นำและสมาชิกกลุ่มสตรีทั้งในหมู่บ้านและชุมชน จาก 6 อำเภอ

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมการแสดงรำวงมหาดไทย การเดินแฟชั่นโชว์“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”จากกลุ่มสตรีจากหลายภาคส่วน พร้อมจัดให้มีการบรรยายสิทธิเบื้องต้นสตรีถึงความรุนแรงที่มีต่อสตรีและบทบาทสตรีต่อการทำหน้าที่จนเกิดความโดดเด่นในสังคม พร้อมจัดให้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสิรินธร เบอร์ 1 ตามโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหาร สร้างความมั่นคง แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมถึงคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก 6 อำเภอ ได้จัดแสดงผลงานของกลุ่ม/องค์กรสตรี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย OTOP อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*