ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนจับมือหอการค้า มหาวิทยาลัยหัวเฉียว จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนาจังหวัดร่วมกันครั้งนี้

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab-10

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการร่วมกันพัฒนาจังหวัด โดยมี หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าฯ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงทั้ง 3 ฝ่าย มี นายพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนด้านจีนตอนใต้ พร้อม น.ส.ประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ คณะผู้บริหารงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมถึงผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ได้กล่าวถึงการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานทั้งสามฝ่าย โดยมี ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำหน้าที่แทน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม กล่าวถึงความเป็นมาของความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินการ ด้านบริการวิชาการ งานวิจัย ร่วมถึงการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและศิลปวัฒนธรรม แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งนี้ การบันทึกข้อตกลงโดยหน่วยงานทั้ง 3 ฝ่าย เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือที่จะพัฒนาการรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปและจำหน่ายปลาสลิดของจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการ วิชาการ เพื่อพัฒนารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปและจำหน่ายปลาสลิดของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น ร่วมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ให้มีการพัฒนาและเติมโตยิ่งขึ้นต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*