ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

ม.หัวเฉียวฯ และซีคอนสแควร์ จับมือเปิดตัวครั้งแรกศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษาครบวงจร สรรสร้างพื้นที่ทางการค้าเป็นโซนดูแลสุขภาพและเพิ่มพูนความรู้

%e0%b8%a1-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%af-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a7

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่บริเวณโซนโรบินสัน ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ จับมือกันอีกครั้งสรรสร้างพื้นที่ทางการค้าเป็นโซนสุขภาพและความรู้ จัดงาน Grand Opening เปิดตัวศูนย์ดูแลด้านสุขภาพและ ด้านจีนศึกษาแบบครบวงจร ภายใต้ชื่องาน ม.หัวเฉียวฯ เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย HCU More than a University ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.ถึง 20.00 น. โดยภายในงานเปิดให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 4 วันเต็ม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล อุปนายกสภา มฉก. และ ดร.จักรพล จันทวิมล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.โจนาธาน อาร์ คาร์รีออน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมเกียรติ อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ฟาง เวินกั๋ว ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมเกียรติ เข้าร่วมเปิดตัวศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษาครบวงจร โดยบรรยากาศภายในงานก่อนเข้าสู่พิธีเปิด ได้จัดให้มีการแสดงเชิดสิงโต โดยวิทยาลัยจีนศึกษา การแสดงนาฏลีล่าหุ่นคนหัวเฉี่ยวสร้างเสริมสุขภาพ โดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. ได้กล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้นำความรู้ ความชำนาญ ความเข้มแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านจีนศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มาขยายขอบข่ายจัดตั้งเป็นศูนย์ สถาบัน และคลินิก รวม 19 หน่วย ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ซึ่งการดูแลด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยแตกต่างกว่าที่อื่น เพราะได้นำศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาบูรณาการเข้ากับแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อดูแลรักษาสุขภาพแบบ 4P คือ Health Predictive, Health Promotion, Health Prevention และ Personalized Health Care การจัดงานครั้งนี้ แบ่งเป็น บูธสุขภาพ บูธภาษา บูธให้ความรู้และบริการ รวม 19 บูธ ประกอบด้วย

•คลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

•หน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

•คลินิกการแพทย์แผนจีน

•ศูนย์ดูแลสุขภาพบุรุษและสตรีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

•HCU Wellness Center

•ศูนย์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

•ศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมนุไพร

•ศูนย์ยามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

•คลินิกเทคนิคการแพทย์

•หัวเฉียวสหคลินิก

•ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

•ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน

•สถาบันภาษา ม.หัวเฉียวฯ

•ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ม.หัวเฉียวฯ

•สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

•ศูนย์ข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทย-จีน

•ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน •สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน

•ศูนย์ให้คำแนะนำกฎหมายสำหรับประชาชน

•ปิดท้ายด้วยบูธรับสมัครนักศึกษาสำหรับผู้สนใจหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้มีการทำ Workshop ทุกวัน พร้อมสร้าง ความผ่อนคลายเพลิดเพลินกับการศิลปินนักร้อง The Golden Song และการแสดงบนเวทีในรูปแบบต่าง ๆ สุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องสร้างขึ้นมาเอง หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพและเพิ่มพูนความรู้ กับศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษาของ ม.หัวเฉียวฯ ที่มีความตั้งใจดูแลให้บริการแก่ประชาชน และมุ่งมั่นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและจีนศึกษา ที่สำคัญขอขอบคุณศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพและการเพิ่มพูนความรู้ร่วมจัดงานครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*