กีฬา

เทศบาลตำบลบางปู จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-2

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการ และลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานในพิธี ให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ร โดยมี นายบุญชั้น ลำพองชาติ รองปลัดเทศบาลตำบลบางปู ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรีฯ คณะที่ปรึกษาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลบางปู ตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน คณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง นักเรียนจากโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประกอบไปด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) และศูนย์พัฒนาเด็ก ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายบ้านใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน

โดยนายธีรพล ชุนเจริญ ประธานในพิธี ได้มอบคบเพลิงให้นักกีฬา เด็กชายอัครเดช โพธิ์ไชยศรี นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) วิ่งรอบสนามก่อนนำไปจุดยังกระถางคบเพลิง โดยมี เด็กชายเตวิช ศรีบุษย์ จากโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) นำนักกีฬาเด็กเล็กกล่าวคำปฏิญาณตน นักกีฬาเด็กเล็กแต่ละสีกล่าวคำขวัญเทศบาล ขบวนพาเหรดเดินออกจากสนามเพื่อแสดงความเคารพประธาน โดยขบวนแรกเป็นขบวนเทศบาลตำบลบางปู ต่อด้วยขบวนพาเหรดของ สีฟ้า จากโรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) ตามด้วยขบวนพาเหรดของ สีม่วง จากโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ตามด้วยขบวนพาเหรอจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายบ้านใหม่ ปิดท้ายด้วยขบวนพาเหรดของ สีเขียว โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) หลังจากนั้น เป็นชุดการแสดงพิธีเปิด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายบ้านใหม่ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ทั้ง 3 โรงเรียน ต่อด้วยการแข่งขัน ลีดเดอร์ ทั้ง 3 โรงเรียน โดยมีการแข่งขันฟุตบอล 9 คน กรีฑาและเกมพื้นบ้าน ประกอบไปด้วย วิ่ง 30 เมตร ชาย หญิง แยกอนุบาล วิ่งเก็บของ ชั้นรวมอนุบาล 1 2 3 วิ่งเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระโดดไกล ชาย ชั้นอนุบาลรวม กระโดดไกลหญิง ชั้นอนุบาลรวม และฮูล่าฮูบสามัคคี รวมอนุบาลชาย และรวมอนุบาลหญิง

สำหรับ วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุบาลและเด็กเล็ก ใช้ความสามารถพิเศษให้เกิดความชำนาญมากขึ้นในทักษะด้านกีฬา สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิกชอบ มีวินัย อดทน มุ่งมั่น รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะผู้บริหารเทศบาล อีกด้วย โดยบรรยากาศภายในงาน ความน่ารักของเด็กเล็ก สร้างสีสัน รอยยิ้ม และเสียงหัวเลอะ ให้แก่คณะผู้บริหารฯ คณะครู และผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ด้านนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้กล่าว เทศบาลตำบลบางปูได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กเล็ก และความสำคัญในด้านกีฬาจึงได้ดำเนินการจัดโครงการ “การแข่งขันกีฬาอนุบาล” ในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น รวม 5 แห่งด้วยกัน ภายในงานมีการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล ให้แก่นักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลจะทำให้เด็กๆ มีความรู้สึกมีส่วนร่วม และมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมถึงแม้ว่าแต่ละคนจะเล่นดีมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีการทำงานร่วมกัน ทีมก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ การเล่นกีฬาเป็นทีมทำให้เด็กๆ หัดฟังเพื่อนคนอื่น และหัดทำงานร่วมกับคนอื่น การสื่อสารจึงถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆ ที่จะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่และการทำงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินงาน คณะครู ผู้ปกครอง จากโรงเรียนเทศบาลฯ และคณะครู ผู้ปกครอง จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ให้ความสำคัญพร้อมทั้งส่งบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาล ทุกๆ ปี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*