ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชี้แจงกรณี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ไม่เป็นความจริง

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-3

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชี้แจงกรณี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง เนื่องจากปิดปรับปรุงจุดตรวจค้นระหว่างประเทศโซน 3 ไม่เป็นความจริง ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Thai Airway ของสายการบินไทย แจ้งให้ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ เผื่อเวลาเดินทางเป็น 4 ชั่วโมง เนื่องจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ปิดจุดตรวจค้นขาออกระหว่างประเทศโซน 3 เพื่อติดตั้งระบบส่งคืนถาด ใส่สัมภาระอัตโนมัติ (Automatic Return Tray System หรือ ARTS) ระหว่างวันที่ 1-29 มีนาคม 2566 โดยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกแชร์ไปอย่างแพร่หลายนั้น

ทสภ.ขอชี้แจงว่าข้อมูลที่ทางการบินไทยแจ้งดังกล่าว เป็นข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากปัจจุบัน ทสภ.ได้มีการติดตั้งระบบ ARTS ที่เครื่องเอ็กซเรย์บริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โซน 3 (ด้านทิศตะวันตก) เสร็จแล้วจำนวน 2 เครื่อง และได้มีการเปิดใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการจุดตรวจค้นขาออกระหว่างประเทศครบทุกโซนตามปกติ จึงไม่มีความจำเป็นต้องเผื่อเวลามา ทสภ.นานถึง 4 ชั่วโมง ตามที่การบินไทยแจ้ง

อย่างไรก็ตาม ทสภ.ยังคงมีการดำเนินการตามแผนงานติดตั้ง ระบบ ARTS ดังกล่าว โดยได้มีการปรับแผนงานการติดตั้งให้เร็วขึ้น และจะทยอยดำเนินการโดยปิดเครื่องเอ็กซเรย์เฉพาะจุดที่ดำเนินการติดตั้งระบบฯ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการติดตั้งช่วงสั้นๆ จุดละไม่เกิน 10 วัน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อบริการน้อยที่สุด ทั้งนี้ ทสภ.ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำการใช้บริการให้เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

ทั้งนี้ การติดตั้งระบบ ARTS เมื่อดำเนินการครบทุกพื้นที่แล้ว จะทำให้การให้บริการผู้โดยสาร ณ จุดตรวจค้น เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยแก้ปัญหาความคับคั่งในการรอต่อคิวตรวจกระเป๋า และสัมภาระ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบ ARTS ดังกล่าวได้มีการติดตั้งระบบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสบนถาดรองสัมภาระ โดยใช้ UV Light (UVC) ซึ่งมีประสิทธิภาพถึง 99.9%

ทสภ. ยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ผู้โดยสารโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ทสภ. ขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาที่ต้องปิดการใช้งานเครื่องเอ็กซเรย์ในพื้นที่

จุดตรวจค้นฯ บางส่วนชั่วคราว เพื่อติดตั้งระบบดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะเดินทางเที่ยวบิน
ขาออกระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
…………………………………………..
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9030

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*