สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู อนุเคราะห์โลงศพสำหรับบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%84

มูลนิธิร่วมกตัญญู อนุเคราะห์โลงศพสำหรับบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 พร้อมเคลื่อนย้ายนำส่งไปยัง วัดเวตะวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย) เพื่อดำเนินการฌาปนกิจ

วันที่ 11 มีนาคม 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู มอบหมายให้ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ ดารา 2 หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู นำกำลัง จนท.และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมรถบรรทุก 6 ล้อ และโลงศพ จำนวน 30 ใบ เพื่อบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) และเคลื่อนย้ายนำส่งไปยังวัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย) แขวงบางซื่อ เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการฌาปนกิจในเบื้องต้น ตามการร้องขอของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีได้จัดการเรียนการสอน วิชามหกายวิภาคศาสตร์ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยใช้ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อประกอบการศึกษาในวิชามหกายวิภาคศาสตร์

ซึ่งบัดนี้การศึกษาในวิชาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว มีความประสงค์ทำการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ในเบื้องต้น ก่อนนำไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*