ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา 904 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับจิตอาสา 904

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b2-2

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 0900 น. นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา 904 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับจิตอาสา 904 ตำบลบางโปรง เพื่อร่วมปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่วัดบางโปรง

ในช่วงแรก นายสมศักดิ์ พร้อมกับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดย นายนพพล พันธุ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมด้วย นายชัยยศ หาญอมร ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ และ นายสมศักย์ ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดบางโปรง อันเป็นกิจกรรมที่ชาวตำบลบางโปรง ซึ่งนำโดยนายพงษ์พัฒน์ กรุดภู่ กำนันตำบลบางโปรง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชน และในการนี้ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้สนับสนุนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวัดบางโปรง อันได้แก่ ศาลาหลวงพ่อกั่ว ศาลาการเปรียญ และโดมอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ยังประโยชน์ให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่วัดบางโปรง ได้ใช้พื้นที่ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*