สังคมท้องถิ่น

“ผู้ว่า” ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8

เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 “อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ” ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ กต.ตร.จ.สมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะ ประธาน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม โดยมี นายสุดใจ จิรยาภากร ผู้บริหาร บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ประธานที่ปรึกษา กต.ตร. จังหวัดสมุทรปราการ ดร.พัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะ รองประธาน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต. ดร.พัลลภ แอร่มหล้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะ รองประธาน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ นายธงชัย อัศวสุขี รองประธาน กต.ตร. สภ.บางพลี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ (กต.ตร.) เข้าร่วมประชุม โดยมีนายสมหวัง เกษมโกสินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมอบโล่เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนสถานที่การจัดการประชุม และการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการให้กับนายสมหวัง เกษมโกสินทร์ พร้อมทั้ง ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น จำนวน 3 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย โดยนายสุดใจ จิรยาภากร ได้มอบกระเช้าของขวัญ ให้กับทางคณะฯ อีกด้วย โดยระเบียบวาระการประชุม ประกอบไปด้วย การแนะนำและพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ท่าน พร้อมทั้ง เปิดวีดีทัศน์รับชมผลงานและการปฎิบัติหน้าที่ของทาง กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้ง การรายงานผลการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการและการติดตามจับกุมในคดีต่างๆ รวมถึงคดีที่สำคัญ โดยภายในที่ประชุมได้มีการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณในการจัด โครงการเสริมประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนพกสั้นของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างการใช้อาวุธปืนแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ทางด้าน นายสุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ภายในที่ประชุมทางคณะ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติเห็นชอบที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรม รวมถึง โครงการต่างๆ ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ซึ่งโครงการที่นำเสนอในที่ประชุมมานั้น ถือเป็นโครงการที่ดีทางคณะ กต.ตร.พิจารณาแล้วเห็นชอบที่จะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดย กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ จะมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*