สังคมท้องถิ่น

“เฮียเอี๋ยว”สุดใจ จิรยาภากร นำคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ กต.ตร.และข้าราชการตำรวจ ภ.จว. สมุทรปราการ เข้าชมนิทรรศการร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ ณ “อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ”

%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%8b%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2-2

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร. จังหวัดสมุทรปราการ และดร.พัลลภ แอร่มหล้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะ รองประธาน กต.ตร.จ.สมุทรปราการ นำคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ กต.ตร.จ.สมุทรปราการ และข้าราชการตำรวจ ภ.จว. สมุทรปราการ เข้าชมนิทรรศการร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ ณ บริเวณชั้นที่ 2 และ 3 “อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ “ร้อยเป็นเรื่อง เมืองปากน้ำ” ถ่ายทอดเรื่องราวเมืองปากน้ำผ่านสื่อ Interactive ทันสมัย รวมทั้งหมด 6 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 ปากน้ำเมื่อนานมา: นั่ง Ship Time Machine Simulator เดินทางกลับไปดูเมืองปากน้ำในอดีต เมืองด่านหน้าสำคัญทั้งการค้าและด่านป้องกันประเทศ

โซนที่ 2 เข้าท่าเมืองหน้าด่าน: สัมผัสบรรยากาศย่านคลังสินค้านิวส์อัมเตอร์ดัมของชาวฮอลันดาที่มีสินค้าหลากหลายจากอาณาจักรต่างๆ ณ สถานีการค้าปากคลองบางปลากด เมืองหน้าด่านการค้าสำคัญของปากน้ำและเป็นเมืองท่าในสมัยอยุธยา

โซนที่ 3 ปรากฏเป็นปราการ: ลัดเลาะกำแพงเมืองสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทั้งชาวมอญ ชาวมุสลิม ชาวจีน ที่หลอมรวมเป็นเมืองปราการที่เข้มแข็ง HIGHLIGHT คือ โมเดลองค์พระสมุทรเจดีย์ที่ผ่าให้เห็นองค์เดิมที่ซ่อนอยู่นับตั้งแต่แรกสร้างจนถึงปัจจุบัน

โซนที่ 4 ปราการป้องกันแผ่นดิน: เปิดประสบการณ์การต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศส ในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ผ่านเทคนิคการจำลองบรรยากาศการรบเสมือนจริง และปากน้ำในฐานะเมืองหน้าด่านป้องกันพระนคร จุดเปลี่ยนของสยามในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาให้ทัดเทียมกับอารยะประเทศ โดยเฉพาะการเกิดเส้นทางรถไฟสายปากน้ำ(สายกรุงเทพ – สมุทรปราการ)

โซนที่ 5 หน้าด่านสานเศรษฐกิจ: เมืองเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรม ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ Gimmick คือ การเล่าเรื่องเมืองสมุทรปราการผ่านจอภาพภายในต้นโพทะเล ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสมุทรปราการ และ เกมขนส่งและกระจายสินค้า และโซนที่ 6 มอง(กาล)ไกลไปหน้าด่าน: ทางเดินกระจก Sky Walk ชมผังเมืองสมุทรปราการจำลองขนาดใหญ่ รวมถึงมีกระเช้าไฟฟ้าให้นั่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งปากน้ำไปฝั่งพระสมุทรเจดีย์ และเรื่องราวการก้าวสู่อนาคตของจังหวัดสมุทรปราการในด้านต่างๆ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*