ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81-3

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาฯ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพระนครใต้

โดยมีนายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายอำเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมด้วย นายเชาว์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงพร้อมคณะ นายพงษ์พัฒน์ กรุดภู่ กำนันตำบลบางโปรง พร้อมด้วยคณะผู้แทนประชาคมจากหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ
โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการในวาระการประชุมประชาคมจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน และจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย พร้อมทั้งวาระในการประสานภาคีเครือข่าย และพิจารณาแหล่งงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งตำบลบางโปรงนั้นมี หมู่ 2 ตำบลบางโปรงเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้สนับสนุนพร้อมอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ห้องประชุม Auditorium เพื่อจัดเป็นสถานที่การประชุมในครั้งนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*