สังคมท้องถิ่น

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์จัดกิจกรรม”วันอ้วนโลก” (World Obesity Day)

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-3-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 1 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดกิจกรรม “วันอ้วนโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น (World Obesity Day) ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยจาก “โรคอ้วน” เพิ่มสูงขึ้นทุกเพศทุกวัย เนื่องจากขาดการออกกำลังกายและรับประธานอาหารสำเร็จรูปที่มักจะประกอบไปด้วยแป้งและไขมัน ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุที่ส่งเสริมให้เป็นโลกอ้วนและมีโรคแทรกซ้อนโรคอื่นร่วมด้วยเพิ่มมากขึ้น โดยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัน “อ้วนโลก” (World Obesity Day) จึงได้มีการจัดกิจกรรม “วันอ้วนโลก” ในหัวข้อ “ผ่าตัดกระเพราะอาหาร ลดอ้วน ลดโรค” ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อให้ความรู้ถึงวิธีการรักษาโรคอ้วน ที่มีโรคอื่นร่วมด้วย อาทิโรคในกลุ่ม NCDs โรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น หายจากโรคและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม โดยมี แพทย์หญิงขวัญนรา เกตุวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องประจำโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ที่มีประสบการณ์การผ่าตัดกระเพราะอาหารมามากกว่า 1,400 เคส และร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดกระเพราะเพื่อลดอ้วน ลดโรค คุณภักตร์พิมล ชำนาญเศรษฐกุล คุณพัชรินทร์ มีดี และคุณโยษิตารวีร์ มนต์วิมุต มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การเปลี่ยนชีวิตจากการลดน้ำหนัก ด้วยวิธีการผ่าตัดกระเพราะอาหารลดโรค โรคเบาหวาน และแก้ไขภาวะมีบุตรยาก โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับศูนย์ลดอ้วน ลดโรคโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเคสรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ลดความอ้วนมาหลากหลายวิธีแต่ไม่ได้ผล จึงใช้วิธีการผ่าตัดกระเพราะอาหาร เพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้อง (Gastric Sleeve Surgery) และลดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ นอกจากการลดน้ำหนัก ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย โรคอ้วน แบบองค์รวม ที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยมาตรฐานคุณภาพ JCI เพื่อตอกย้ำความพร้อม ความเชี่ยวชาญเรื่องการลดน้ำหนัก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*