สังคมท้องถิ่น

มีนาแล้ว มีใจหรือยัง ชาวโรงใต้ทีมมีนาคมพร้อมใจร่วมกิจกรรมปันรัก ปันสุข ส่งมอบของขวัญให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนตำบลบางโปรง

%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ที่เกิดเดือนมีนาคม ลงพื้นที่ตำบลบางโปรงเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็น เช่น น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร พัดลม เป็นต้น อันได้รับการการสมทบทุนจากผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ที่เกิดในเดือนมีนาคม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยได้ความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

โดยชาวโรงใต้ทีมมีนาคมนั้นมีความตั้งใจส่งมอบของขวัญเหล่านี้เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*