สังคมท้องถิ่น

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b9%82%e0%b8%94

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง ร่วมศึกษาดูงานในด้านความปลอดภัย และศูนย์ควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดย นายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. ซึ่งได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง ร่วมศึกษาดูงานในด้านความปลอดภัย และศูนย์ควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางกาญจนา ปั้นศิริ, นายสุรศักดิ์ คูณภาค รองปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง พร้อมด้วย นายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง ร่วมเดินทางศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้

โดยมีนายอุทัย มหิทธิมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการ, นายกฤษฎา วงศ์คุรุเสถียร ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยวิศวกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์, ได้ร่วมให้การต้อนรับ รวมทั้งบรรยายพิเศษ และนำชมนิทรรศการเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการระบบท่อก๊าซบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร ในพื้นที่ 6 อำเภอ 24 ตำบล ครอบคลุม 2 จังหวัด

หลังจากนั้น คณะศึกษาดูงาน ได้เดินทางเพื่อร่วมเยี่ยมชม และรับชมการสาธิตการดับเพลิง ณ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสถานที่แห่งนี้ คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับถังก๊าซหุงต้ม (LPG) หลังจากนั้นได้รับชมการสาธิตการใช้งานถังก๊าซหุงต้ม (LPG) ให้ปลอดภัย รวมทั้งชมการสาธิตการดับเพลิง กรณีเกิดไฟลุกไหม้ถังก๊าซหุงต้ม (LPG)

นายอุทัย มหิทธิมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการฯ ได้กล่าวว่า ในโอกาสนี้ทางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง มาศึกษาดูงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้นำชมสถานที่ควบคุมระบบด้านความปลอดภัย ของ บริษัท ปทต. จำกัด (มหาชน) ทั้งศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี , สถานีควบคุมก๊าซที่ 2.5 จังหวัดชลบุรี และเยี่ยมชมการสาธิตการดับเพลิง ณ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะห้องเฝ้าระวัง SCADA (สกาด้า) ที่สามารถรู้ทุกเหตุการณ์ของแนวท่อก๊าซทุกโครงการฯ ทั่วทั้งประเทศไทย กว่า 4,000 กิโลเมตร และควบคุมเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ภายใน 60 วินาที ทั้งนี้โครงการระบบท่อก๊าซบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เริ่มต้นที่สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และสิ้นสุดที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ 24 ตำบล ขอบเขต 2 จังหวัด คือจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร โดยความหนาของท่อที่ใช้ในโครงการฯ จะใช้ขนาดความหนา 27 มิลิเมตร มากกว่าเดิม 5 มิลิเมตร และฝั่งท่อแนวลึกตามมาตรฐานสากล พร้อมบล็อควาล์ลถี่ขึ้น 8 กิโลเมตรต่อ 1 จุด จากเดิม 32 กิโลเมตร ต่อ 1 จุด ตลอด 57 กิโลเมตรของโครงการฯ โดยบางจุดจะใช้เทคโนโลยีแบบท่อรอดในพื้นที่เอกชน รวมถึงถนนหลวงและคลองสาธารณะ พร้อมควบคุมด้วยเทคโนโลยีจากห้อง SCADA(สกาด้า) ที่เฝ้าระวังในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออก ทั้งหมดหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน จะทำการปิดวาล์ว ภายใน 1 นาที

ทางด้านนายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ กล่าวว่า ในวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมศึกษาดูงานกับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ประโยชน์ในหลายด้านทั้งด้านความปลอดภัย และด้านโครงสร้าง ซึ่งโครงการฯ จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ตำบลบางเมืองใหม่ด้วย ทั้งนี้ หลังจากการศึกษาดูงานแล้ว รู้สึกเชื่อมั่น และมั่นใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินโครงการฯ โดยจะได้นำความรู้ในด้านต่างๆ จากการศึกษาดูงานนำไปประชาสัมพันธ์ ให้กับชาวชุมชนในพื้นที่ ได้มีความเข้าใจโครงการฯ ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงการมีส่วนร่วมต่างๆ ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กับชุมชน ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*