ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเปราะบาง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3

ประกาศเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเปราะบาง
แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล อายุ25 ปี เป็นต้นไป
-ทุนดำเนินงานโครงการ 60,000-80,000฿
-ระยะเวลาการดำเนินงาน10เดือน
-เปิดรับตั้งแต่วันนี้-15 เมษายน 2566

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*