ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-2

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟิ้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟิ้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีนายวรพจน์ ศรีใย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พระครูโกศลพัฒนาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอก, นายคำรณ มั่งมี สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ, นายเชาว์ สมใจ นายก อบต.บางโปรง, นายบัญชา มั่นทองคำ กำนันตำบลบางด้วน ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟิ้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน

สำหรับ โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟิ้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้สำรวจและรวบรวมรายชื่อผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติด โดยผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยยึดหลัก “ผู้เสพ คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด” ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ พบว่า มีเยาวชนและประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติสร้างความเข้าใจ โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอ และเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ ที่ได้จากการร้องขอจากผู้ปกครอง หรือแจ้งเบาะแสจากประชาชน ให้ได้เข้ารับการช่วยเหลือโดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และป้องกันผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่อาจมีอาการทางจิตเวช ไม่ให้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*