ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

ศิษยานุศิษย์ วัดมหาวงษ์ ร่วมขบวนแห่พัดยศและใบตราตั้งฐานานุกรม ในโอกาสพระวินัยธรยุทธนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ ดำรงตำแห่นงฐานานุกรมที่ พระครูปลัดจริยวัฒน์

%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c

เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่วัดมหาวงษ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร และศิษยานุศิษย์วัดมหาวงษ์ ร่วมขบวนแห่พัดยศและใบตราตั้งฐานานุกรม ในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง มีเมตตาแต่งตั้งให้ พระวินัยธรยุทธนา ภฺททญโณ (น.ธ.เอก.พธ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ ดำรงตำแห่นงฐานานุกรมที่ พระครูปลัดจริยวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ รอบพระอุโบสถ 3 รอบ โดยมี อาจารย์ไพฑูรย์ จันทร์ศรี อันเชิญตราตั้งฐานานุกรม นายสมชาย ศรสังข์ทอง นำพัดยศ และเรือเอกประหยัด สุขสุวรรณ นำผ้าไตร ตั้งบนโต๊ะหมู่ ภายในศาลาการเปรียญ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาสักการะ

โดยมี พระครูวิมลศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระครูพุทธิสารโสภิต.เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ เจ้าอาวาสวัดบางโปรง นำคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา นางกฤษณา สวัสดี ผู้บริหารศูนย์รวมความงามสะโรรักษ์ อ่านตราตั้งฐานานุกรม โดยพระบรมราชโองการ ปรากฏตามสัญญาบัตรทรงตั้งสมณศักดิ์ ลงวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2565 ให้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ ปริยัติภารธุราทรคุณากรธรรม สาธก ครีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระราชาคณชั้นธรรม มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรม ให้พระวินัยธรยุทธนา ฉายา ภฺททญโณ นามสกุล พึ่งชื่น อายุ 55 พรรษา 32 วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดำรงตำแห่นงฐานานุกรมที่ พระครูปลัดจริยวัฒน์

หลังจากนั้น พระครูปลัดจริยวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ จุดเครื่องทองน้อย หน้ารูปหล่อพระครูสุนทรธรรมวงศ์ อดีตเจ้าคณะตำบลปากน้ำ และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ พระเถรานุเถระ จำนวน 10 รูป มาติกาบังสุกุล พิธีบำเพ็ญกุศล ทอดผ้าไตรบังสุกุล อุทิศถวายแด่พระครูสุนทรธรรมวงศ์ อดีตเจ้าคณะตำบลปากน้ำ และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ จากนั้น คณะพระเถรานุเถระ คณะพระภิกษุสงฆ์ จากวัดมหาวงษ์ และวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบางพลี ตลอดจน ครอบครัวพาณิชย์พิศาล นำโดยนายอัครนันท์-นางธัญยธรณ์ พาณิชย์พิศาล และครอบครัววรัณวงศ์เจริญ นายธนิตพงษ์-นางทิพย์ประภา วรัณวงศ์เจริญ ครอบครัวคหบดีผู้ใจบุญ นายไพฑูรย์ เรืองวานิช รองประธานมูลนิธิร่วม กุลสมุทรปราการ และศิษยานุศิษย์วัดมหาวงษ์ ร่วมพิธีมุทิตาสักการะ นำสิ่งของและพวงมาลัยถวายแด่พระครูปลัดจริยวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ เพื่อแสดงมุทิตาสักการะ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*