ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม และคณะพระภิกษุสงฆ์ นำถุงยังชีพมอบให้กับกลุ่มผู้เปาะบาง ในชุมชนวัดพุทธภาวนาราม

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3-2

เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม และคณะพระภิกษุสงฆ์ นำถุงยังชีพมอบให้กับกลุ่มผู้เปาะบาง ในชุมชนวัดพุทธภาวนาราม และชุมชนอุ่นอารีย์ ภายใต้โครงการบวร บ้าน วัด โรงเรียน

พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ ผู้ใหญ่ณัฐวุฒิ แจ้งสุทิมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตลอดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการวัดพุทธภาวนาราม เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลท้ายบ้านใหม่ พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ และศิษยานุศิษย์ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ นำถุงยังชีพประกอบไปด้วยข้าวสาร 5 กิโลกรัม เครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม จัดเป็นชุดๆ รวมจำนวน 100 ชุด และเงินอีกเล็กน้อย มอบให้กับกลุ่มผู้เปาะบาง อาทิ เช่น ผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง ที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดพุทธภาวนาราม หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ และชุมชนซอยอุ่นอารีย์ หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปีนี้ทางวัดพุทธภาวนาราม ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มผู้เปาะบาง ที่เป็นผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง เป็นปีแรก และจะดำเนินการต่อไปทุกๆ ปี ภายใต้โครงการบวร บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการดำริของพระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*