ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

โรงเรียนวัดบางนางเกรง จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจัดจ้างครูบุคลากรทางการศึกษา และปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%88

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2566 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางนางเกรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดบางนางเกรง ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการวัดบางนางเกรง กลุ่มพี่น้องชาวใต้สมุทรปราการ และคณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดบางนางเกรง จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจัดจ้างครูบุคลากรทางการศึกษา และปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน โดยมี นาวาโทสุเทพ วงศ์สุนทร อาจารย์กองกฎหมายฝ่ายการศึกษาโรงเรียนนายเรือ คณะกรรมการวัดบางนางเกรง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสรัลรัตน์ มานะมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนางเกรง กล่าวรายงาน

โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรไมตรี ฐิตเปโม เจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดบางนางเกรง จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นายวันชัย ฤกษ์เมือง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายวีระ ฤกษ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางนางเกรง นายกำพล สุจริตธุระการ ประธานอุปถัมภ์ นายสมยศ เต็มนา ไวยาวัจกรวัดบางนางเกรง ผู้ประสานงาน ตลอดจน ตัวแทนคณะกรรมการวัดบางนางเกรง คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนเจ้าของบริษัท ห้างร้าน กลุ่มพี่น้องชาวใต้สมุทรปราการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดบางนางเกรง และชาวชุมชนวัดบางนางเกรง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ พร้อม ถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ให้ศีล กรวดน้ำ รับพร

สำหรับ ยอดเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจัดจ้างครูบุคลากรทางการศึกษา และปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน ในครั้งนี้ ได้ยอดการศึกษารวม 282,106.50 บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อนหกบาทห้าสิบสตางค์)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*